Členové

 

Ayming Česká republika s.r.o.

Ayming je specializovaná poradenská společnost s širokým týmem technických konzultantů v oblasti financování firemních inovací. Svým klientům z řad inovativních firem poskytuje expertízu pro evropské dotace, daňový odpočet na výzkum a vývoj a transferové (převodní) ceny. Ayming je od roku 1986 součástí mezinárodní skupiny Ayming ve 14 zemích světa a na českém trhu úspěšně působí již 13 let.

Vinohradská 2577/178

Praha 130 00

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Toufar

 


 

ČSOB EU Centrum

ČSOB poskytuje odborný poradenský servis v oblasti dotací EU, investičních pobídek a zvýhodněného financování ze zdrojů EIB, EIF a Council of Europe Development Bank prostřednictvím svého specializovaného oddělení ČSOB EU Centrum, které je nedílnou součástí útvaru Specializovaného financování. ČSOB EU Centrum bylo založeno v roce 2004. Za dobu své existence poskytlo poradenské služby několika stovkám subjektů z řad podnikatelského prostředí a zajistilo veřejnou podporu přesahující 22 mld. Kč na realizaci investičních projektů za více než 70 mld. Kč.

Radlická 333/150

Praha 5 150 57

Kontaktní osoba: Jakub Tomaštík, M.A.

 


ECONET OPENFUNDING s.r.o.

Jsme původem španělská společnost s více než 25 letou historií a působíme ve většině zemí Evropské unie. Dokážeme tak zprostředkovat poradenství nejen pro projekty národního charakteru, ale i projekty mezinárodní spolupráce. V České republice působíme od roku 2004. Díky zkušenostem ze zemí západní Evropy jsme v Česku vybudovali kolektiv profesionálů, který pokrývá hlavní témata grantové problematiky. Naší hlavní specializací jsou inovativní, edukativní a ICT projekty.

Budějovická 2056/96

Praha 4 - Krč 140 00

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Palko

 


enovation s.r.o.

Společnost enovation vyrostla z myšlenky poskytovat vysokou úroveň kvality služeb, pracovat čistě, spolehlivě, v nejvyšší míře synergie s klientem. O tuto filosofii se pevně opíráme dodnes. Přinášíme do firem peníze z veřejných zdrojů a šetříme jim výdaje řízením nákladů. Za 10 let na trhu jsme realizovali více než 600 projektů a pomohli tak klientům především z řad výrobních, technologických a ICT podniků s projekty za 21 miliard Kč.

Sokolovská 695/115b

Praha 8 - Karlín 186 00

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Kvíz


Erste Grantika Advisory, a.s.

Jsme přední českou poradenskou společností provázející klienta ve všech fázích čerpání evropských dotací s jasným cílem: dotaci nejen získat, ale také plně využít schválenou částku v souladu s pravidly. Společnost se v oblasti dotačního poradenství pohybuje od roku 2000, doby tzv. předstrukturálních fondů. Zaměstnává více než 30 poradců, kteří zajišťují vysokou úroveň odbornosti a znalostí získané v průběhu na sebe navazujících programových obdobích: v jednotlivých operačních programech, informačních systémech, s jednotlivými poskytovateli dotací, programovými pravidly atd.

Palachovo náměstí 726/2

Brno - Starý Lískovec 625 00

Kontaktní osoba: Marek Šťastný


EUFC CZ s.r.o.

Jsme jednou z předních firem v oblasti dotačního poradenství. Ročně zpracujeme přibližně sto kvalitních projektů a pro naše klienty tak každý rok získáme dotační prostředky ve výši několika miliard korun. Máme zkušenosti s fondy předvstupní pomoci a strukturálními fondy již ve třech rozpočtových obdobích EU. Poradenské služby poskytujeme jak žadatelům při zpracování žádostí o dotace, tak poskytovatelům dotací při nastavování operačních programů a realizaci technických asistencí. To nám dává unikátní přehled a možnost komplexně využít získané zkušenosti.

Údolní 413/66

Brno - Veveří 602 00

Kontaktní osoba: Daniel Mayer, MBA


INNOVA Int. s.r.o.

Od roku 2008 se zabýváme moderní formou poradenství v oblasti dotací s vysokou úspěšností a schopností nalézat řešení pro klienty z podnikatelského a veřejného prostoru. Naším oborem je primárně dotační management, který zahrnuje komplexní péči o klienta od přípravy projektu, zpracování žádosti o finanční podporu včetně analytických studií (studie proveditelnosti, cost-benefit analýza a další), administrativní řízení projektu, monitoring a vypracování závěrečné hodnotící zprávy. Naše služby zahrnují také aktivity z oblasti administrace výběrových řízení, tvorby podnikatelských záměrů a obdobných odborných studií, díky kterým můžeme poskytnout všem našim klientům skutečně ucelené poradenské služby při jejich rozvoji.

Nádražní 923/118, Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

Kontaktní osoba: Daniel Rakus


Sancho Panza

Společnost SANCHO PANZA, s.r.o. navázala na dlouholetou činnost Ing. Jana Novotného v oblasti poradenství pro MSP a tyto aktivity v roce 2003 převzala v plném rozsahu. Ročně realizujeme v průměru 70 – 100 projektů a pro své klienty zajišťujeme kompletní servis po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. V rámci své činnosti realizujeme každý rok více jak 100 výběrových řízení, a to jak podle Zákona o veřejných zakázkách, tak podle Pravidel jednotlivých Operačních programů. Poskytujeme svým klientům kompletní dotační management.

V Aleji 264/2

Karlovy Vary 360 06

Kontaktní osoba: Ing. Jan Novotný

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef