Orgány spolku

VALNÁ HROMADA

 


 


TAJEMNÍK

 
Ing. Zuzana Matějíčková
office@apef.cz
+420 602 229 718

 

 


 


PŘEDSEDA ASOCIACE

Daniel Mayer, MBA
office@apef.cz
+420 731 173 571

 

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef