Jak se stát členem

V případě, že máte zájem stát se jedním z členů APEF, kontaktujte nás telefonicky na +420 731 173 571 nebo e-mailem: office@apef.cz

Každý člen APEF musí splňovat přísně stanovená kritéria odbornosti, transparentnosti a odpovědnosti:

  1. Zkušenost: alespoň 50 schválených projektů v rámci operačních programů v celkovém objemu min. 0,5 mld. Kč získaných prostředků, alespoň 3 roky historie na trhu poradenských služeb
  2. Profesionalita: alespoň 5 odborníků s minimálně 4letou praxí v oblasti zpracovávání projektů evropských fondů.
  3. Odpovědnost: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem min. 10 mil. Kč pro evropské fondy.
  4. Transparentnost: majetková struktura s veřejně dohledatelnými majiteli, pravidelné zveřejňování účetní závěrky v souladu s obecně závaznými právními předpisy, sídlo nebo pobočka na území České republiky.
  5. Aktivita: roční členský poplatek ve výši 50.000,- Kč.
  6. Důvěra: uchazeč ani členové jeho statutárního orgánu nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče a pokud proti nim není vedeno trestní řízení
APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef