Proč se stát členem

  • aktivní participace na řešení klíčových témat v oblasti strukturálních fondů EU
  • možnost přímého dialogu se zodpovědnými orgány prostřednictvím respektované instituce
  • delegování jednání o závažných tématech na nezávislou instituci
  • úspora vlastních sil a prostředků při řešení problematických záležitostí
  • zvýšení prestiže odvětví poradenství v čerpání z EU
  • zvýšení důvěry žadatelů a prestiže samotných dotací z EU
  • posílení důvěryhodnosti společnosti u stávajících i potenciálních klientů díky členství v organizaci s přísnými kritérii odbornosti, transparentnosti a odpovědnosti 

V případě, že máte zájem stát se jedním z členů APEF, kontaktujte nás telefonicky na +420 731 173 571 nebo e-mailem: office@apef.cz

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef