Kontakt

Daniel Mayer, MBA
předseda asociace
 

office@apef.cz
+420 731 173 571
Budějovická 2056/96 I 140 00 Praha 4 - Krč
  IČO: 03104826
  Bankovní spojení: 265668874/0300 

 

 

 

 

Kontakt pro dotazy týkající se dotazníkového šetření v programu ICT a sdílené služby:

Ing. Miloš Ciniburk
 

milos.ciniburk@enovation.cz
+420 731 652 532
   
   
   
APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef