Současné činnosti

Sankce

Usilujeme o eliminování rozporů v nálezech kontrol u příjemců fondů EU ze strany různých státních orgánů (řídící orgány, finanční úřad, ministerstvo pro místní rozvoj, Evropská komise, OLAF apod.). Problémem je rovněž vysoká autonomie jednotlivých úředníků, korupční prostředí a jako následek odstupování příjemců od smysluplných projektů a neochota podávat nové projekty. Cílem APEF je zamezit nelogickým a netransparentním sankcím.

Aktuality k této činnosti: Problematika kontrol dotovaných projektů - blýská se na lepší časy? Rozhovor s tajemníkem APEF na Český rozhlas Plus Tajemník APEF vystoupil na 172. Žofínském foru Rozhovor s tajemníkem APEF na Radiu Zet


Úvěry

Snažíme se řešit problémy v poskytování úvěrů na projekty financované z dotací - pro banky je v současné době kvůli netransparentním podmínkám a vysokému riziku sankcí problematické poskytovat úvěry na dotační projekty úvěry.


Administrační prostředí MS2014+

V současné době probíhá vývoj a implementace nového administračního prostředí pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. APEF usiluje o to, aby bylo nastaveno dle skutečných potřeb žadatelů a příjemců dotací EU a zasazuje se o jeho testování odborníky z praxe, nejen ze strany řídících orgánů.

Aktuality k této činnosti: APEF jednal na MPO o aktuálním stavu implementace OPPIK Zástupce APEF vystoupil v pořadu Studio ČT24 na téma Státní rozpočet 2016: evropské fondy Postřehy žadatelů při práci s MS2014+ Dotace jsou žádané, ale někdy problematické Schválen OP Doprava - komentář tajemníka APEF na Ekonomika ČT24


Zveřejňování citlivých informací

Současný systém informování o realizovaných projektech na portálu dotinfo.cz může mít za následek zveřejnění informací, které budou pro řadu příjemců velmi citlivé, např. v oblasti firemního výzkumu a vývoje. Příjemci tak nebudou ochotni splnit podmínky čerpání dotace a zveřejnit svůj kompletní projektový záměr. V důsledku toho nebudou podporovány smysluplné inovativní projekty. APEF proto prosazuje změnu legislativy s ohledem na charakter některý programů (Inovace, Potenciál).


Transparentní hodnocení

V několika posledních výzvách OPPI došlo k zamítání projektů i přes kladné hodnocení od externích hodnotitelů. APEF se zasazuje o nastavení transparentního systému hodnocení a výběru kvalitních externích hodnotitelů projektů.

Aktuality k této činnosti: APEF jednal na MPO o aktuálním stavu implementace OPPIK Předčasné uzavírání výzev. Nová praxe Ministerstva průmyslu a obchodu?

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef