Problematika kontrol dotovaných projektů - blýská se na lepší časy?

Publikováno: 20.08.2015

Asociace pro evropské fondy měla možnost připomínkovat nově připravovaný Zákon o vnitřním řízení a veřejné kontrole, který připravilo Ministerstvo financí pod vedením pověřeného náměstka Vyhnánka. Podle tohoto návrhu by kontroly projektů v budoucnu měly být méně zatěžující pro příjemce. Vypořádání připomínek k zákonu se plánuje do konce září.

Návrh zákona velmi zásadně mění systém konrol v ČR. Ty by měly především být vedeny tak, aby příjemce zatěžovaly co nejméně. Připomínek k tomuto zákon u se sešlo přes 2000, uvidíme, jak budou vypořádány.

V souvislosti s problamatikou kontrol byla Asocice zapojena i do připomínkování tzv. Checklistu kontrol. Ten by měl sloužit nyní i v budoucnu pro kontrolní subjekty jako vzor pro vedení kontrol. I tento dokument by měl být finalizován ke konci září.

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef