Postřehy žadatelů při práci s MS2014+

Publikováno: 01.09.2015

Žadatelé o dotace v novém programovém období 2014 - 2020 musí používat jednotný systém pro příjem žádostí MS2014+ respektive portál IS KP14+. Členové Asociace pro evropské fondy sepsali postřehy a podněty, které při práci s ním zaznamenali jednotliví žadatelé a zpracovatelé projektových žádostí. Souhrnný dokument je možné stáhnout níže.

Souhrnný dokument, který připravila Asociace pro evropské fondy mapuje nejčastější problémy při práci s novým portálem pro příjem žádostí. Dokument je rozdělen na část technickou (pro funkcionality samotného systému) a dále na části týkající se již otevřených výzev. Tento dokument již byl zaslán jak na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak i na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Čekáme na jejich reakci.

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef