Rozhovor s tajemníkem APEF na Český rozhlas Plus

Publikováno: 17.03.2015

17.3.2015 na Českém rozhlase Plus proběhl rozhovor s tajemníkem Asociace pro evropské fondy.

Rozhovor vznikl jako reakce na akceptaci služebního zákona Evropskou komisí. Mezi probíranými tématy bylo čekání na schválení operačních programů a s tím spojené harmonogramy vyhlašování výzev a zahájení příjmu žádostí, problematika kontrol a změny v novém programovém období. Rozhovor je možné poslouchat zde.

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef