Předčasné uzavírání výzev. Nová praxe Ministerstva průmyslu a obchodu?

Publikováno: 18.02.2016

V minulosti k tomu docházelo zřídka, během čtvrt roku však byly předčasně uzavřeny hned tři výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Podle nové metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) bude navíc předčasné ukončování příjmu žádostí o dotaci běžným nástrojem. Se změnou pravidel hrozí, že podnikatelé budou připravovat své projekty zcela zbytečně. Nezanevřou kvůli tomu na dotace?

Zejména kvůli požadavku prokázat hospodárnost rozpočtu cenovými nabídkami od dodavatelů bylo vyhlášení výzvy v programu Technologie pár dnů před vánočními svátky poněkud nešťastným. Shánět potřebné dokumenty v podstatě ihned po štědrovečerní večeři není nikterak příjemné, podnikatelé se však mohli přeci jen trochu uklidnit - MPO uvedlo, že bude žádosti přijímat až do 4. května. V polovině ledna se ovšem zájemci o dotace dozvěděli, že příjem žádostí bude předčasně ukončen – a to už 19. ledna v 8 hodin ráno. Důvodem bylo dvojnásobné překročení dostupné alokace, o kterém ale úředníci do té doby nikde neinformovali.

Dříve výjimka, nově pravidlo

Celkem bylo před uzavřením výzvy podáno v programu Technologie 1 001 projektů v souhrnné výši přesahující 5,8 mld. korun. Asociace pro evropské fondy (APEF) ovšem eviduje další desítky firem, které nestihly své projekty kvůli neočekávané změně harmonogramu připravit. Dříve zcela výjimečná praxe předčasného uzavírání programů se změnou pravidel OPPIK stává standardním nástrojem. Úředníci mohou výzvu ukončit při dvojnásobném překročení dostupné alokace, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o dotaci. Obdobná situace jako v Technologiích nastala již v listopadu minulého roku v programu Marketing a na sklonku ledna byl předčasně uzavřen i příjem žádostí v programu Nemovitosti. Desítky hodin práce tak podnikatelé do přípravy projektů investovaly úplně zbytečně.

MPO nepočítá s předběžnými žádostmi

Zatímco resort průmyslu a obchodu hodnotí již připravené žádosti o podporu, připravuje se k srpnovému vypsání další várka dotačních výzev. Kromě již zmíněného předčasného uzavírání příjmu projektů však MPO přichystalo další změnu pravidel – do budoucna se nepočítá s předběžnými žádostmi.

V důsledku této změny jednak firmy ztratí možnost zahájit investice ihned po podání spíše formální předběžné žádosti (způsobilost výdajů se bude počítat až od data podání plné žádosti), jednak rapidně vzroste riziko pomyslného utopení několika týdnů práce na projektu kvůli předčasnému uzavření výzvy.

Zůstává otázkou, jestli ministerstvo výše popsanými změnami spíše nezhorší možnosti využití přibližně 116 mld. korun připravených podpořit tuzemské podnikání a neodradí od evropských dotací firmy, které mají v zásobě doopravdy smysluplné investice.

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef