APEF podpořil MPO v argumentaci k navýšení limitu 20% dotací pro velké podniky v OPPIK v prvních výzvách

Publikováno: 11.01.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo Asociaci pro evropské fondy jako partnera ve svém článku na téma 20% podílu velkých firem na čerpání OP PIK.

Informace v médiích vedly MPO k vydání článku, ve kterém se věnuje podorbněji tématu 20% podílu velkých firem na čerpání OP PIK. APEF zde byl uveden jako jeden partnerů, kteří se kladně vyjádřili k navýšení podpory na 40% pro velké podniky v prvních výzvách OPPIK. Celý článek je možné přečíst na tomto odkazu.

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef