Aktuality

13.4.2018

Audit poukázal na chyby a Evropská komise musela zasáhnout

Evropská komise před několika dny Česku pozastavila tok evropských peněz z OP PIK, který má ve správě MPO. Důvodem k tomuto opatření je podle nejčerstvějších informací výsledek auditu, který našel čtrnáctiprocentní chybovost v již realizovaných projektech. V praxi se přitom toleruje podstatně méně.

Důležité sdělení této kauzy je, že dotační operační program je pozastaven, ale celá situace se nijak příjemců nedotkne. Jedná se o standardní evropskou proceduru, kde zodpovědnost za tok dotačních peněz přebírá stát a intenzivně se pracuje na odstranění chyb.

Viník se hledá a vyšetřování může trvat velmi dlouho. Žadatelů se to však nedotkne a ti se mohou v klidu soustředit na čerpání dotací na vlastní projekty.

4.4.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo pro nově vyhlašované dotační výzvy programů OP PIK nová opatření. Budou 3 a budou přísnější.

3.4.2018

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připravuje zahájení příjmu žádostí o dotaci a žádostí o (změnu) zařazení na rok 2018 na níže uvedená opatření:

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

  • Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)

Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008 – 2013)

Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009 – 2013)

Kalendář akcí

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef