Aktuality


KONFERENCE O VEŘEJNÉ PODPOŘE 2018

Publikováno: 14.03.2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá letošní mezinárodní dvoudenní konferenci o veřejné podpoře v termínu od 30. do 31. května.

Více ve článku na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.


INFORMAČNÍ POVINNOST O VÝŠI VYPLACENÉ VEŘEJNÉ PODPORY ZA ROK 2017

Publikováno: 14.03.2018

Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2018 informace o výši poskytnuté (rozuměj vyplacené) veřejné podpory za kalendářní rok 2017. Předmětná informační povinnost se netýká opatření poskytnutých v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) či na základě předpisů upravujících poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

Více ve článku na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářeské soutěže


VÝSLEDKY ANALÝZY ČASTÝCH CHYB VE ZPRÁVÁCH O REALIZACI ZJEDNODUŠENÝCH PROJEKTŮ (OP VVV)

Publikováno: 13.03.2018

V průběhu měsíců ledna a února 2018 analyzoval ŘO OP VVV nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzev 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do analýzy bylo zahrnuto více než 700 zpráv o realizaci, které byly podány do konce října 2017.

Více ve článku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


Průmysl 4.0 je pro část menších podniků stále sci-fi

Publikováno: 12.03.2018

Pojmy jako digitální dvojčata, umělá inteligence nebo virtuální realita jsou pro mnohé menší české firmy stále tak trochu sci-fi. „Nedokáží si představit, jaké by pro ně tyto technologie mohly mít konkrétní přínosy. A pokud už se přece jen zabývají nějakým novým nápadem, tyto firmy často zjišťují, že jim chybí finance,“ říká v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz Roman Holý, vedoucí Národního centra Průmyslu 4.0.

 

Více na webu Věda a výzkum


Předběžné hodnocení projektových návrhů - ICT a Zdraví

Publikováno: 12.03.2018

Technologické centrum AV ČR pořádá 28. března akci zaměřenou na zajištění a zlepšení kvality projektových návrhů se zaměřením na ICT a Zdraví. Cílem této akce je zkvalitnění projektových návrhů podávaných do výzev s termínem uzávěrky v dubnu 2018. Akce vám umožní setkat se s hodnotiteli projektových návrhů v programu H2020, předložit jim k předběžnému posouzení Váš projektový návrh a na základě poskytnuté zpětné vazby ho vylepšit. Akce je určena pro zájemce s již hotovým projektovým návrhemzaměřeným na oblasti ICT a/nebo Zdraví. Pozvánka a registrace je k dispozici zde.  


Národní inovační fond nevznikne

Publikováno: 12.03.2018

Vláda už nechce miliardový investiční fond pro start-upy. Ministerstvo průmyslu a obchodu odpískalo vytvoření státní investiční společnosti, která měla investovat do technologických start-upů a do mladých firem navázaných na univerzity a vědecké instituce. Ještě letos v lednu MPO tvrdilo, že fond začne do firem investovat ve druhém letošním čtvrtletí, vznik instituce se připravoval několik let.

Více ve článku Jana Stuchlíka


Počty podaných návrhů projektů do výzev SFS, BG a RUR 2018

Publikováno: 08.03.2018

Evropská komise zveřejnila na Účastnickém portálu údaje o počtech návrhů projektů předložených do výzev Sustainable food security (SFS), Blue growth (BG) a Rural renaissance (RUR) 2018. Uzáverka výzvy byla 13.2.2018. Výsledky hodnocení se očekávají v květnu 2018.

Více informací na webových stránkách Horizont 2020


Vliv Brexitu na vědu a výzkum v Evropě

Publikováno: 08.03.2018

Odchod Velké Británie z Evropské Unie je a bude předmětem dlouhých a složitých vyjednávání. Evropská věda a výzkum se ale na změnu připravuje. Přesto, že z ostrovů zaznívá přání o co možná největší zachování vazeb s EU, vědci začínají jasněji definovat hrozby a příležitosti brexitu pro oblast vědy a výzkumu.

 

Více ve článku na Věda výzkum.cz


ZVEŘEJNĚNÍ POSTUPU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR PRO PŘIDĚLOVÁNÍ APLIKAČNÍCH GARANCÍ

Publikováno: 07.03.2018

Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo svůj postup pro přidělování aplikačních garancí v rámci 4. veřejné soutěže programu EPSILON.

Metodika k postupu získání aplikačního garanta ze strany Ministerstva životního prostředí ČR se váže na podprogram 3 - Životní prostředí a je k nalezení ZDE


Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK o zrušení druhého stupně kontroly podlimitních VŘ

Publikováno: 02.03.2018

Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že z rozhodnutí ŘO a vzhledem ke kapacitním důvodům ustupuje Agentura API od druhého stupně kontroly u podlimitních zakázek vyhlašovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů. Konkrétně se jedná o podlimitní zakázky vyhlašované podle Pravidel pro výběr dodavatelů (dále jen PpVD) č.j. 65504/16/61100 (platné od 5.12.2016), PpVD č.j. 29205/17/61100 (platné od 2.5.2017) a PpVD č.j. 77867/17/61100 (platné od 7.12.2017, účinné od 15.1.2018).

Bližší informace na webu MPO.


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef