Aktuality


Postřehy žadatelů při práci s MS2014+

Publikováno: 01.09.2015

Žadatelé o dotace v novém programovém období 2014 - 2020 musí používat jednotný systém pro příjem žádostí MS2014+ respektive portál IS KP14+. Členové Asociace pro evropské fondy sepsali postřehy a podněty, které při práci s ním zaznamenali jednotliví žadatelé a zpracovatelé projektových žádostí. Souhrnný dokument je možné stáhnout níže.

Souhrnný dokument, který připravila Asociace pro evropské fondy mapuje nejčastější problémy při práci s novým portálem pro příjem žádostí. Dokument je rozdělen na část technickou (pro funkcionality samotného systému) a dále na části týkající se již otevřených výzev. Tento dokument již byl zaslán jak na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak i na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Čekáme na jejich reakci.


Problematika kontrol dotovaných projektů - blýská se na lepší časy?

Publikováno: 20.08.2015

Asociace pro evropské fondy měla možnost připomínkovat nově připravovaný Zákon o vnitřním řízení a veřejné kontrole, který připravilo Ministerstvo financí pod vedením pověřeného náměstka Vyhnánka. Podle tohoto návrhu by kontroly projektů v budoucnu měly být méně zatěžující pro příjemce. Vypořádání připomínek k zákonu se plánuje do konce září.

Návrh zákona velmi zásadně mění systém konrol v ČR. Ty by měly především být vedeny tak, aby příjemce zatěžovaly co nejméně. Připomínek k tomuto zákon u se sešlo přes 2000, uvidíme, jak budou vypořádány.

V souvislosti s problamatikou kontrol byla Asocice zapojena i do připomínkování tzv. Checklistu kontrol. Ten by měl sloužit nyní i v budoucnu pro kontrolní subjekty jako vzor pro vedení kontrol. I tento dokument by měl být finalizován ke konci září.


Dotace jsou žádané, ale někdy problematické

Publikováno: 23.07.2015

Tajemník Asociace pro evropské fondy komentuje problémy při startu příjmu žádostí do OPPIK v pořadu Ekonomika ČT24.

Tajemník Asociace pro evropské fondy vystoupil v rámci reportáže Ekonomika ČT 24 na téma zahájení příjmu žádostí v rámci OPPIK. V čase 10:20 začíná téma Dotace, v čase 11:56 pak příspěvek APEF.


Asociace pro evropské fondy se připojila k otevřené výzvě k energetické účinnosti

Publikováno: 27.05.2015

Asociace pro evropské fondy se připojila k výzvě vládě k energetické účinnosti.


Schválen OP Doprava - komentář tajemníka APEF na Ekonomika ČT24

Publikováno: 11.05.2015

Byl schválen Operační program Doprava. Co brání v zahájení staveb?

Tajemník Asociace pro evropské fondy Per Holan komentuje scvhálení dalšího operačního programu OP Doprava Evropskou komisí v pořadu Ekonomika ČT24. Video je možné shlédnout zde v čase 11:20.


Schválen první operační program - můžeme čerpat? Rozhovor na ČT24.

Publikováno: 29.04.2015

Rozhovor ČT24 s tajemníkem APEF na téma schválení prvního operačního programu Bruselem.

Byl schválen Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropskou komisí. Je tedy možné čerpat? A jak je to s Monitorovacím systémem MS2014+? Je připravený? To byla hlavní témata rozhovoru ČT24 s tajemníkem Asociace pro evropské fondy Petrem Holanem. Sledujte zde v čase 14:43.


Problémy kolem auditu MS2014+ - rozhovor na Českém rozhlase plus

Publikováno: 18.04.2015

Okolnosti kolem auditu MS2014+ komentuje na Českém rozhlase plus Petr Holan - tajemník APEF.

Další z rozhovorů tajemníka Asociace pro evropské fondy na téma auditu, který provedlo ministerstvo financí na monitorovacím systému MS2014+. Záznam je možné poslechnout v příloze.


Ohrozí audit monitorovacího systému MS2014+ start čerpání dotací v ČR?

Publikováno: 17.04.2015

Problémy kolem auditu Ministerstva financí na připravovaný monitorovací systém MS2014+ na ČT24 komentuje tajemník APEF.

Rozhovor redaktora ČT24 Tomáše Drahoňovského s tajemníkem Asociace pro evropské fondy Petrem Holanem na téma možných dopadů auditu Ministerstva financí na připravovaný monitorovací systém MS2014+. Rozhovor je možné sledovat zde od času 7:32.


Rozhovor s tajemníkem APEF na Český rozhlas Plus

Publikováno: 17.03.2015

17.3.2015 na Českém rozhlase Plus proběhl rozhovor s tajemníkem Asociace pro evropské fondy.

Rozhovor vznikl jako reakce na akceptaci služebního zákona Evropskou komisí. Mezi probíranými tématy bylo čekání na schválení operačních programů a s tím spojené harmonogramy vyhlašování výzev a zahájení příjmu žádostí, problematika kontrol a změny v novém programovém období. Rozhovor je možné poslouchat zde.


Tajemník APEF komentuje vyhlášení výzev v novém období na České televizi - Ekonomika24

Publikováno: 24.02.2015

Tajemník Asociace pro evropské fondy komentuje situaci kolem vyhlášení výzev v období 2014-2020 v pořadu České televize Ekonomika ČT24.

Tajemník Asociace pro evropské fondy Petr Holan se vyjadřuje k možnostem vyhlášení výzev v novém programovém období 2014-2020. Poukazuje na skutečnost, že pro skutečné čerpání je důležitější termín příjmu žádostí než termín vyhlášení výzev. O tomto termínu se ale mluví jen velmi sporadicky. Podrobnosti zde v čase 2:23.


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef