Aktuality


APEF bude testovat nový monitorovací systém

Publikováno: 02.10.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR přizvalo Asociaci pro evropské fondy k testování monitorovacího systému pro nové dotační období MS2014+.

Testování bude zahájeno v listopadu 2014 a podílet se na něm budou všichni stávající členové APEF. Díky zapojení expertů z praxe tak bude možné nově připravovaný systém odborně analyzovat a případně navrhnout jeho dopracování na základě jejich relevantních připomínek.


Zahájení činnosti APEF

Publikováno: 01.10.2014

Asociace pro evropské fondy APEF tímto dnem oficiálně zahájila svoji činnost. V dialogu s řídícími orgány pro strukturální fondy budeme usilovat o to, aby celý proces realizace a řízení dotačních projektů byl co nejméně administrativně náročný a aby žadatelé o dotace měli k dispozici jasná a srozumitelná pravidla


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef